Upprättelse

Romansviten ”Upprättelse” är baserad på verkliga händelser, fast förankrad i en tid när stora omdaningar skakar landet. Emigranter går i levande karavaner uppför landgången till oceanångarna för att finna lyckan i det stora landet västerut. Detta är tiden när Härjedalen, i ett järngrepp, fastnat i nödårens bistra klo och kyrkan äger den yttersta makten.

Året är 1857. I Härjedalen föds en pojke som av livet fick noll i startkapital. Hans namn var Erik O. Lindblom. Han startar sin yrkesbana som skräddarlärling. På kajen vid Stockholms ström står han som 18-årig och bevittnar när Nordenskiölds Vega-expedition angör bryggan efter sin jordenruntseglats. På vilda vägar reser han västerut, via London och New York till San Francisco. Det är där han kommer att räta på sina korslagda skräddarben för att en dag gå ner i hamnen och möta ett skeppen med slagsida, nedlusat av guldstoff och jordprydda guldgrävare. Det mötet skall komma att förändra hans liv för alltid. Ett näste av hasardspel, vadslagningar, lynchningar på löpande band, dagliga hängningar och guldgrävardrömmar som sätter rättvisan fullständigt ur spel, blir hans vardag.
Denne man, född i en avlägsen dalgång i Härjedalen, skall komma att göra en av de största guldfyndigheterna i den tredje guldruschen i Amerikas historia. Han tillhörde gräddan av San Franciscos jetset i det tidiga 1900-talet. Hans andra hustru berikar miljonären ytterligare med ett omtumlande liv kantat av skådespelardrömmar och ett gruvligt intresse av det ockulta.

Erik O. Lindblom ligger begravd på Mountain View Cemetery. Hans sista viloplats återfinns på adress ”Millioners road”, långt från fattigdomens vindpinade slaktplats. Frimurarnas brödraskap övervakade hans begravning och de följde honom till hans sista vila. Hans livsverk, Claremont Hotell står idag kvar som en väktare över San Francisco Bay, där hela staden breder ut sig mot horisonten. Erik O. Lindblom anklagades för att vända sin fattigt arma familj ryggen när han själv kom upp sig i världen. Hans brev hem till familj och vänner ger en totalt motsatt bild. Hans engagemang, socialt, humanitärt, ekonomiskt och kulturellt skall slutligen lägga ett mildrande förband på alla de ondsinta ord, som förföljde honom hela vägen fram till graven.